Flickors rätt till utbildning i Östafrika

19 april 2021

Flickors rätt till utbildning i Östafrika

Under 2020 har vi stöttat Erikshjälpen i deras arbete med att hjälpa unga kvinnor i Kenya

 

2020 var ett år fyllt av enorma utmaningar och stor osäkerhet för barn och familjer i Östafrika och runt om i världen. I Kenya missade många barn över nio månaders skolgång, på grund av pandemin. 

I mitten av mars 2020 stängde skolorna i Kenya och en stor del av samhället. De familjer som redan innan pandemin levde i utsatta livssituationer drabbades hårdast av nedstängningarna, bland annat genom att många föräldrar förlorade alla möjligheter att försörja sina familjer och att många barn förlorade den trygghet och det säkra mål mat som skolan vanligtvis erbjuder varje vardag. I Kajiado- och Makueni-området i Kenya, där Erikshjälpen samarbetar med den lokala organisationen Nalala, kom flera oroande rapporter om ökat antal tonårsgraviditeter, fler fall av kvinnlig könsstympning och ett ökat missbruk bland unga. Många ungdomar kände en stor hopplöshet och oro för att pandemin ska förstöra deras framtid.

Klicka här för att läsa hela rapporten från Erikshjälpen.

Vill du veta mer om vårt samarbete med Erikshjälpen? Läs mer här.

 

Gasellvinnare 2016   Gasellvinnare 2017   Gasellvinnare 2018