Månadens Byggbolagare - Christoffer Ekenmo

12 oktober 2018

Månadens Byggbolagare - Christoffer Ekenmo

Christoffer Ekenmo är näste snickare ut som Månadens Byggbolagare.

I takt med att Byggbolaget ständigt växer utökas även arbetsbemanningen. Vi valde därför vända oss till en av våra nyanställda som Månadens Byggbolagare - Christoffer Ekenmo. Klicka här nedan för att läsa mer om snickaren som fick sin första sticksåg som sjuåring och i dag beskriver sig själv som en mycket van trähusbyggare.

 

Månadens Byggbolagare - Christoffer Ekenmo

Gasellvinnare 2016   Gasellvinnare 2017