Personuppgiftspolicy

Sammanfattning

Byggbolaget i Vetlanda AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom webbplatser, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress samt eventuellt personnummer.

Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.

Vad använder vi personuppgifter till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av tjänsterna ska kunna få synpunkter på de digitala kanalerna och däri ingående tjänster eller för att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter. För att optimera användningen av de digitala kanalerna och tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies. Se mer information om cookies nedan.

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna personuppgiftspolicy.

Cookies

Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler som innehåller information som sparas på datorn av webbsidan som du besöker. De används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera användningen av webbplatsen.

Permanent cookie

Den här sortens cookie används för att ”komma ihåg” information som till exempel om vi låter dig göra olika val på webbplatsen. Vi kanske vill presentera information som vi tror kan vara intressant för just dig. Vi kommer alltid låta dig göra ett aktivt val att spara informationen för att underlätta ditt nästa besök. Cookies  sparas på din dator en viss tid eller så länge du inte bestämmer dig för att rensa dina cookies i din webbläsare.

Session cookie

Den här sortens cookie används för att hålla information om dig levande så länge du stannar kvar på webbplatsen. Så fort du stänger ner din webbläsare eller fönstret så dör cookien. Information som kan lagras häri är till exempel statistik för Google Analytics som är ett mätverktyg för att mäta besökarantalet på webbplatsen.

 

Information från annan

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och tjänsterna.

Information till annan

Utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig. Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Samtycke

När du godkänner den här personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se ovan angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Byggbolaget i Vetlanda AB

Fabriksgatan 1
574 38 Vetlanda

0383 - 100 60

info@byggbolaget.se

 

Gasellvinnare 2016   Gasellvinnare 2017   Gasellvinnare 2018