Tjänster

Tjänster

SCROLLA NEDÅT

SÅ TAR FRAMTIDEN FORM

Vi besitter kompetens, erfarenhet och har erkänt duktiga hantverkare och byggare. Det gör att vi med stolthet hanterar projekt från idé till slutleverans. Och det oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnation och renovering av bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader.

BYGGSERVICE

Små förändringar kan ge stort genomslag. Ska du bygga altan eller uterum, renovera badrum och kök, byta tak eller bara göra löpande underhåll på din fastighet? ROT-uppdrag är vardagsmat för våra hantverkare, som är vana att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår parallellt. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

NYPRODUKTION

Byggbolaget har som byggföretag en gedigen erfarenhet av att bygga flerbostadshus, på hemmaplan och ute i landet. Att delar av ledningen kommer från beställarsidan och har ansvarat för allt från markinköp och upphandlingar till förvaltning, gör att vi vet vad som krävs av en entreprenör: att arbeta systematiskt och effektivt enligt väl inarbetade rutiner. Vi utför även ombyggnation och renovering där vi samordnar och planerar tillsammans med våra underentreprenörer.

ENTREPRENAD

Entreprenad ligger oss varmt om hjärtat, vare sig det gäller nyproduktion, renovering, om- eller tillbyggnation. Vi har gedigen erfarenhet av att det som utgör en bra entreprenör – projektering, planering och styrning. Vi har dessutom ett stabilt nätverk av underentreprenörer som synkar med vår Byggbolagetanda – fokus på väl utförda jobb och ett starkt engagemang.

KONTAKTA OSS

Vi tror på tillgänglighet, närvaro och kommunikation. Enklast når du oss via mail eller telefon

Kontaktperson

Magnus Sjölyck

VD
magnus@byggbolaget.se
0383 - 100 60

Spara

Gasellvinnare 2016   Gasellvinnare 2017   Gasellvinnare 2018